CẦN BÁN 2 CĂN NHÀ MỚI ẤP 4, TRUNG AN, TP MỸ THO (129N)

1.200.000.000  1.100.000.000 

Điện Thoại Liên Hệ: 0921828525