CẦN BÁN NHÀ LÊ THỊ HỒNG GẤM, P6, NHẬP HỘ KHẨU TP MỸ THO

850.000.000 

Điện Thoại Liên Hệ: 0921828525