ĐẤT NỀN ĐẸP PHƯỚC THẠNH GARDEN, TP MỸ THO (83D)

550.000.000 

Điện Thoại Liên Hệ: 0921828525