NHÀ ĐOÀN THỊ NGHIỆP, PHƯỜNG 5, TP MỸ THO (137N)

2.350.000.000 

Điện Thoại Liên Hệ: 0921828525