NHÀ ĐOÀN THỊ NGHIỆP, PHƯỜNG 5, TP MỸ THO (143N)

2.600.000.000 

Điện Thoại Liên Hệ: 0921828525