NHÀ ĐOÀN THỊ NGHIỆP, PHƯỜNG 5, TP MỸ THO, TIỀN GIANG (151N)

1.650.000.000 

Điện Thoại Liên Hệ: 0921828525