NHÀ LẦU XÂY MỚI, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI Ở PHƯỜNG 5, TP MỸ THO (113N)

2.550.000.000  2.500.000.000 

Điện Thoại Liên Hệ: 0921828525