NHÀ LỬNG XÂY MỚI, THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, ĐƯỜNG Ô TÔ Ở PHƯỜNG 9, TP MỸ THO (260N)

2.090.000.000 

Điện Thoại Liên Hệ: 0921828525