NHÀ MẶT TIỀN HOÀNG VIỆT, PHƯỜNG 5, TP MỸ THO

4.000.000.000 

Điện Thoại Liên Hệ: 0921828525