NHÀ MẶT TIỀN LÊ THỊ HỒNG GẤM, PHƯỜNG 6, TP MỸ THO

12.000.000.000 

Điện Thoại Liên Hệ: 0921828525