NHÀ MỚI HIỆN ĐẠI Ở KHU PHỐ 9, TRUNG AN, TP MỸ THO (82)

1.680.000.000  1.450.000.000 

Điện Thoại Liên Hệ: 0921828525